Baba bakrian chare bund bakre di mare. bakra nassan nu kare baba dhakan nu kare. bakra ro piya babe da cho piya. baba pajj gaya bakra sms pad k hass peya