AIK LERKA LERKI SAY: MAY KUNVARI LERKIYOO SAY SEX NAHI KERTA LERKI : VO KIYOO LERKA : KYOON K MUJHAY KHOON KHARABA PASAND NAHI HAI