A Punjabi bra ad: Har kuri di pehli pasand *PREETO BRA*. Hun 6 sizan wich, 1. Small 2. Medium 3. Large 4. Balle balle 5. Hai o Rabba 6. Oh Teri pehn di…