3 Facts of Life: Ghareeb aur Boobs hamesha dabte hai. Musibat aur penis kabhi bhi khade ho jate hai. Kismat aur Bra kabhi bhi khul sakti hai.