Socho jisne majboori vash dehri nahi sajai | Us kutiya par deep jalakar dena aap badhai || SHUBH **S*H*U*B*H** **D*I*W*A*L*I** *2008*