Har dam khushiya ho sath, Kabhi daman na ho Khali Hum sab Ke taraf se, Wish you Happy Diwali.