I love PAKISTAN P= parveen A= asma K= kiran I= iqra S= seher T= tuba A= aalia N= nida PAKISTAN meri jan sab se pehle pakistan i love PAKISTAN

Leave your vote

5000 points
Upvote Downvote